Coaching dla firm

„Jak długo trzeba tkwić w miejscu by zdecydować się na działanie i rozwój?
Naszym zdaniem ani chwili! A Twoim?”

„Według Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD) ponad 85% firm w Wielkiej Brytanii korzystało już z formy biznesowego wsparcia jaką jest coaching” – nie pozwól sobie na pozostanie w tyle!

Coaching dla firm jak sama nazwa wskazuje skierowany jest do otoczenia biznesu – do przedsiębiorców, właścicieli, korporacji i ich pracowników. Zajmuje się szerokim spektrum zagadnień od rozwoju kompetencji, poprzez rozwiązywanie trudności, przygotowywanie się do zmian w korporacji, zmiany na stanowiskach, zarządzanie, uzyskanie równowagi i harmonii, zwiększenie potencjału pracowników, określanie celów i odnalezienie motywacji by je realizować, aż po zwiększenie skuteczności i pozbycie się barier i ograniczeń, które blokują maksymalne wykorzystanie możliwości danej osoby. Coaching biznesowy powstał jako narzędzie umożliwiające klientom reakcję na szybko zmieniające się realia na dzisiejszych rynkach. Dzisiejsze firmy rzucają coraz większe wyzwania swoim pracownikom, a żeby przetrwać trzeba wykazać się dużym poziomem umiejętności, kreatywności i bycia elastycznym. Coaching jest uznawany obecnie za najszybszą i najefektywniejszą formę rozwoju. Zamiast szkoleń przekazujących suche fakty lub uczących standardowych umiejętności, których wielu pracowników ma sporo na koncie, coaching jest spersonalizowany dzięki czemu trafia w najważniejsze potrzeby klienta i pozwala mu czynić milowe kroki naprzód. Dodatkowym atutem jest mała inwazyjność w pracę, jako że sesje odbywają się co trzy tygodnie, a coach na życzenie dojeżdża do firmy, tak by ta mogła sprawnie funkcjonować. Właśnie dlatego coaching jest dziś jednym z najchętniej wybieranych narzędzi rozwoju w innowacyjnych i wiodących firmach i prawdopodobnie za kilka lat stanie się standardem w każdym większym przedsiębiorstwie.

Rodzaje proponowanego przez nas coachingu dla firm:

– Business coaching

– Executive coaching

– Leadership coaching

– Team coaching

Pozostałe proponowane przez nas rodzaje coachingu:

– Life coaching

– Career coaching

– Coaching sportowy