Career coaching

Największ bogactwo, to robienie tego, co kochasz.

Colin P. Sisson

Career Coaching (coaching kariery) jest adresowany do każdego, kto jest zainteresowany własnym rozwojem lub chce dokonać zmian w obszarze swojej pracy. Career Coaching to odkrywanie, tworzenie ścieżek edukacyjnych lub zawodowych w zgodzie z własnymi wartościami, zdolnościami, preferencjami i kompetencjami. Coaching jest odpowiedzią na obecną w każdym z nas potrzebę samodoskonalenia i rozwoju. Celem career coachingu jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu planowanych zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski, zasoby.

Career coaching kierowany jest do osób, które chcą:

 • podjąć pracę
 • przezwyciężyć własne ograniczenia i przekonania
 • poszukać pomysłu na przyszłość
 • świadomie kierować rozwojem i karierą
 • przygotować się do zmiany pracy lub stanowiska
 • przymierzyć się do awansu
 • zbudować osobisty plan rozwoju i kariery
 • ustalić nowe cele zawodowe lub edukacyjne i poznać sposoby ich realizacji
 • odzyskać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym,

Korzyści z Career coachingu:

 • poszerzenie samoświadomości
 • określanie celów zawodowych i sposobów ich realizacji
 • określanie ścieżki zawodowej
 • szybki rozwój posiadanych zasobów
 • wzrost efektywności własnej i profesjonalizmu
 • przygotowanie do objęcia nowego stanowiska
 • przygotowanie do zmiany pracy
 • rozwój poszczególnych kompetencji zawodowych
 • satysfakcja i zadowolenie z wykonywanej pracy
 • większa pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Jeżeli czytając powyższe zestawienie czujesz, że niektóre punkty odpowiadają Twoim potrzebom i chcesz spróbować je osiągnąć to oznacza że career coaching jest właśnie dla Ciebie.

Kilka słów o pracy coachingowej:

Coaching powstał po to by każdy zainteresowany osiągał założone przez siebie cele. Sesje przeznaczone są dla Państwa i to Państwo każdorazowo podejmujecie decyzję czym chcecie zająć się podczas danej sesji. Kiedy nie jesteście pewni nad czym chcecie pracować, coach może zasugerować kilka propozycji związanych z Państwa celem, jednak zdecydowanie zachęcamy do podejmowania własnych decyzji i przyglądania się swoim potrzebom. Warto poruszać z coachem ważne dla Państwa tematy, co może w szybszy i skuteczniejszy sposób doprowadzić do realizacji wytyczonego celu. Coach odpowiada za merytoryczną stronę procesu, dba o dobre relacje z klientem, zawsze dochowuje tajemnicy zawodowej (Standardy), Państwo natomiast jako klienci, jesteście odpowiedzialni za pracę w coachingu, za realizację zmiany, za wykonywanie zadań mających na celu Was rozwinąć. Bierzecie w swoje ręce odpowiedzialność za swoje życie, bowiem w każdym z nas kryje się potencjał i wszystkie niezbędne zasoby, by wprowadzać zmiany. Coach jedynie pomaga ten potencjał uwolnić, pozbyć się ograniczeń, wzmacniać motywację i utrzymać właściwy kierunek zmiany. Coaching jest procesem, którego skuteczna i efektywna realizacja wymaga zachowania ciągłości pracy i jej określonej częstotliwości. Żeby zachować jak największą skuteczność procesu sesje nie powinny odbywać się częściej niż raz na 14 dni i nie rzadziej niż raz na 21 dni. Naszym zdaniem 3 tygodniowa przerwa między sesjami jest rozwiązaniem optymalnym, krótsze przerwy stosujemy tylko w bardzo intensywnej pracy, gdzie potrzebne jest szybkie rozwiązanie (Formuła Coachingu). W pracy stosujemy jedynie sprawdzone i skuteczne metody – idea jaka nam przyświeca to jakość i satysfakcja klientów (Idea firmy). W naszej pracy podążamy za klientem i jego potrzebami, wszystkie podejmowane działania odbywają się za Państwa zgodą, dlatego pytamy o zgodę na ćwiczenia, informacje zwrotne, tryb pracy. Niekiedy zaproponujemy by wykonali Państwo jakieś zadanie w domu. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwe zmiany zachodzą w życiu codziennym – między sesjami. Zawsze poproszeni będziecie o akceptację zadania. Jeśli je zaakceptujecie, a z jakiegoś powodu nie będziecie mogli go wykonać, powiedzcie o tym na następnej sesji – to cenna informacja, która może Państwu również przynieść korzyści. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, a chętnie udzielimy szerszej informacji.