Coaching sportowy

Rywalizuj z najlepszymi albo umrzyj z resztą.

autor nieznany

Coaching sportowy – koncentruje się na pomocy sportowcom w przygotowaniu do osiągania i utrzymywania optymalnej formy, a w efekcie do osiągania sukcesów na polu danej dyscypliny.

Coaching sportowy kierowany jest do osób, które chcą:

 • lepiej panować nad emocjami w trakcie zawodów
 • przezwyciężyć ograniczające przekonania i negatywne myślenie
 • zyskać większą wiarę w sukces i zwycięstwo
 • zyskać większą koncentrację w czasie zawodów
 • zyskać większą świadomość swojego ciała w trakcie treningu lub zawodów
 • zintegrować ciało i umysł
 • sformułować motywujące cele
 • zaplanować rozwój kariery
 • posiąść umiejętność utrzymywania szczytowej formy
 • podtrzymywać dostępność do swoich zasobów
 • polepszyć komunikację w zespole/z trenerem
 • zyskać większą motywację do treningów
 • zmaksymalizować efekty i rozwijać mocne strony
 • pokonywać własne słabości
 • znaleźć rozwiązania dla problemów
 • przełamać narzucone sobie bariery i przekraczać granice

Jeżeli czytając powyższe zestawienie czujesz, że niektóre punkty odpowiadają Twoim potrzebom i chcesz spróbować je osiągnąć to oznacza że coaching sportowy jest właśnie dla Ciebie.

Kilka słów o pracy coachingowej:

Coaching powstał po to by każdy zainteresowany osiągał założone przez siebie cele. Sesje przeznaczone są dla Państwa i to Państwo każdorazowo podejmujecie decyzję czym chcecie zająć się podczas danej sesji. Kiedy nie jesteście pewni nad czym chcecie pracować, coach może zasugerować kilka propozycji związanych z Państwa celem, jednak zdecydowanie zachęcamy do podejmowania własnych decyzji i przyglądania się swoim potrzebom. Warto poruszać z coachem ważne dla Państwa tematy, co może w szybszy i skuteczniejszy sposób doprowadzić do realizacji wytyczonego celu. Coach odpowiada za merytoryczną stronę procesu, dba o dobre relacje z klientem, zawsze dochowuje tajemnicy zawodowej (Standardy), Państwo natomiast jako klienci, jesteście odpowiedzialni za pracę w coachingu, za realizację zmiany, za wykonywanie zadań mających na celu Was rozwinąć. Bierzecie w swoje ręce odpowiedzialność za swoje życie, bowiem w każdym z nas kryje się potencjał i wszystkie niezbędne zasoby, by wprowadzać zmiany. Coach jedynie pomaga ten potencjał uwolnić, pozbyć się ograniczeń, wzmacniać motywację i utrzymać właściwy kierunek zmiany. Coaching jest procesem, którego skuteczna i efektywna realizacja wymaga zachowania ciągłości pracy i jej określonej częstotliwości. Żeby zachować jak największą skuteczność procesu sesje nie powinny odbywać się częściej niż raz na 14 dni i nie rzadziej niż raz na 21 dni. Naszym zdaniem 3 tygodniowa przerwa między sesjami jest rozwiązaniem optymalnym, krótsze przerwy stosujemy tylko w bardzo intensywnej pracy, gdzie potrzebne jest szybkie rozwiązanie (Formuła Coachingu). W pracy stosujemy jedynie sprawdzone i skuteczne metody – idea jaka nam przyświeca to jakość i satysfakcja klientów (Idea firmy). W naszej pracy podążamy za klientem i jego potrzebami, wszystkie podejmowane działania odbywają się za Państwa zgodą, dlatego pytamy o zgodę na ćwiczenia, informacje zwrotne, tryb pracy. Niekiedy zaproponujemy by wykonali Państwo jakieś zadanie w domu. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwe zmiany zachodzą w życiu codziennym – między sesjami. Zawsze poproszeni będziecie o akceptację zadania. Jeśli je zaakceptujecie, a z jakiegoś powodu nie będziecie mogli go wykonać, powiedzcie o tym na następnej sesji – to cenna informacja, która może Państwu również przynieść korzyści. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, a chętnie udzielimy szerszej informacji.