FAQ

Coaching koncentruje się wokół pragnień klientów. Jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać klient, opartym na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i w byciu najlepszym jak to możliwe. Klienci zgłaszają się do coachów ponieważ chcą zmienić coś w swoim życiu, pragną by wyglądało ono inaczej, bądź chcą skupić się na osiąganiu ważnych dla nich celów. Cele mogą być rozmaite: spełnienie marzenia, na które brakowało czasu bądź odwagi, poprawa kondycji fizycznej, udział w maratonie, przygotowanie do awansu lub zmiany pracy, rozwijanie kompetencji kierowniczych, czerpanie większej satysfakcji z życia zawodowego, odzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, odzyskanie spokoju, redukcja nerwów, odzyskanie utraconego sensu, polepszenie jakości życia, przygotowanie do zmian, bądź znalezienie rozwiązań dla trudnych sytuacji w pracy. Istnieje kilka rodzajów coachingu, z których główne to: life coaching koncentrujący się na zmianach w życiu osobistym, business coaching zajmujący się zmianami u kadry menadżerskiej i biznesmenów, executive coaching dotyczący rozwoju umiejętności kadry zarządzającej wyższego szczebla – prezesi, właściciele, dyrektorzy oraz coaching sportowy koncentrujący się na zwiększaniu możliwości i potencjału sportowców.

Coach to osoba towarzysząca w procesie zmiany. Coaching to asysta w Twoich działaniach. Coach jako niezależna, obiektywna osoba patrząca z boku oświetla rewiry, do których samemu nie zajrzysz. Stwarza warunki dla nowych doświadczeń i weryfikacji dotychczasowych przekonań i poglądów, tak aby klient mógł poszerzyć swoje horyzonty, a dzięki temu zwiększyć możliwości w wybranej dziedzinie. Coach pomaga klientowi w osiągnięciu zamierzonych celów na wybranych płaszczyznach.
Coach podąża za klientem i jego potrzebami, wspiera w pokonywaniu trudności, pozwala uwierzyć w siebie i swoje możliwości, stwarza płaszczyznę dla nowych doświadczeń, dzięki czemu klient nabywa nowe umiejętności i kompetencje, a w efekcie zyskuje większy komfort w danym obszarze.
Coach pomaga klientowi w osiągnięciu osobistych sukcesów i osiągnięciu rezultatów upragnionych przez klienta w życiu osobistym i zawodowym. Coaching zapewnia to, że klient może dać z siebie to, co najlepsze, uczyć się i rozwijać w taki sposób, w jaki chce.

Standardowa formuła procesu coachingu wygląda następująco:

  • Ilość sesji coachingowych: 7 (±2)
  • Czas trwania jednej sesji: 1 – 1,5 godz.
  • Przerwa pomiędzy sesjami: około 21 dni
  • Czas całego procesu coachingu: około 6 miesięcy

Standardowo proces zaczyna się pierwszą sesją, na której klient przygląda się z coachem różnym obszarom swego życia (life coaching), pracy (business coaching), funkcjonowania, strategii i zarządzania (executive coaching) lub funkcjonowania na danej płaszczyźnie i osiągania założonych wyników oraz potrzebnym kompetencjom, żeby je osiągnąć (coaching sportowy).

Oczywiście każdorazowo czas i harmonogram coachingu jest ustalany bardzo szczegółowo z klientem i w odniesieniu do zamierzonych przez niego celów. Czas ma tu duże znaczenie, między innymi dlatego, że ugruntowanie nowych nawyków w myśleniu i w działaniu trwa w czasie. Sesja coachingowa jest punktem przełomowym, w którym można zobaczyć swoje funkcjonowanie w innym świetle. W efekcie można je modyfikować i nabywać nowe nawyki oraz doświadczenia, co ma miejsce w okresie przerwy pomiędzy sesjami. Taka formuła działania przynosi największe korzyści pozostając zarazem przystępną i atrakcyjną dla naszych klientów.

Standardowo proces coachingu składa się z 5 do 9 sesji odbywających się co trzy tygodnie. Jednakże wychodząc naprzeciw naszym klientom zdarza nam się ustalać warunki niestandardowe. Wiele zależy od Państwa możliwości czasowych i finansowych, oraz złożoności zakładanych celów. Zawsze robimy co w naszej mocy by sprostać Waszym oczekiwaniom i dostosować proces coachingowy do Waszych potrzeb. Są osoby które spotykają się z coachem raz w miesiącu, ale są i takie, które życzą sobie bardziej intensywnej pracy i odbywają regularne sesje co dwa tygodnie. Mamy klientów, którzy byli zadowoleni już po jednej sesji coachingu operacyjnego i kończyli na tym, bo chcieli jedynie odpowiedzieć sobie na konkretne pytania i poszukać rozwiązania dla danego problemu. Są jednak i takie osoby, które za sprawą realizacji pierwszych celów mają nowe pomysły i chcą rozwijać się nadal. Współpraca z coachem może być kontynuowana dowolną ilość czasu,   jeśli wymierne i satysfakcjonujące Was wyniki będą Państwa motywowały do dalszego rozwoju chętnie będziemy Wam w nim towarzyszyć. Za każdym razem omawiamy z Wami to jak chcecie być coachowani i zawieramy swego rodzaju umowę słowną by określić warunki na jakich będziemy współpracować.

Wiele spośród zgłaszających się do nas osób wie jakiego rodzaju zmian oczekuje. Na pierwszej sesji doprecyzowujemy cele i wybieramy odpowiedni rodzaj coachingu. Jeśli nasz klient nie jest pewien jaki rodzaj coachingu będzie dla niego najlepszy to chętnie pomożemy mu dokonać właściwego wyboru. Zdarzają się osoby, które czują, że chciałyby coś zmienić, ale nie do końca wiedzą co – są to osoby, które oczekują ogólnej poprawy w życiu osobistym lub zawodowym – również im z przyjemnością wyjdziemy naprzeciw. Dysponujemy rozmaitymi narzędziami do ustalania celów i tego co dla Państwa jest w życiu naprawdę istotne. My jedynie prowadzimy sesje, a Państwo dzięki wsparciu naszych technik odpowiadacie sobie na ważne pytania i podejmujecie istotne decyzje.

– zwiększenie efektywności własnej
– lepsze wykorzystanie własnych możliwości
– poprawa relacji z innymi ludźmi
– świadome kierowanie własnym życiem
– zyskanie samoświadomości i ciągłe samodoskonalenie
– wzbudzenie motywacji do działania
– rozwijanie własnego potencjału
– zwiększenie efektywności własnej
– większe poczucie własnej wartości
– zyskanie balansu między pracą a życiem osobistym
– poczucie harmonii i równowagi

– sprawna praca zespołowa
– większa wydajność i wymiernie poprawić wyniki
– zwiększone zaangażowanie w wykonywaną pracę
– zbudować trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i wspieraniu
– satysfakcja z wykonywanej pracy
– poprawa efektywności
– poprawa wizerunku zawodowego i firmy
– zwiększenie kreatywności i twórczych aspektów osobowości
– większa jakość wykonywanej pracy
– równowaga między życiem osobistym a zawodowym
– ujednolicenie celów firmy i pracowników wewnątrz organizacji
– poprawa osiąganych uprzednio wyników
– większa motywacja i zapał do pracy

Poniżej przytaczamy wyniki badań uznanych na świecie instytucji, które najlepiej obrazują niniejsze zagadnienie:

„92% respondentów intensywnych badań przeprowadzonych w 2005 roku uznało coaching prowadzony przez zewnętrznych coachów za efektywny lub bardzo efektywny.”
źródło: Chartered Institute of Personnel and Deelopment

„Badania odkryły prawie 600% zwrot z inwestycji wydanych na coaching menedżerski. ”
źródło: Right Management Consultants

„Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia.
Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.
źródło: Executie coaching as a transfer of training tool (…)

„Firmy z listy Fortune 500 deklarują 5-krotny zwrot z inwestycji w coaching.
Badania przeprowadzone na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji w coaching plus wiele niematerialnych korzyści.”
źródło: Metrix Global 2004

„Klienci są zadowoleni z coachingu i ze swojej decyzji w zaangażowanie się w proces coachingowy.
Badanie uwzględniające zarówno coaching grupowy jak i indywidualny, wykazało, że 99% klientów z regionu EMEA ocenia proces coachingowy jako bardzo satysfakcjonujący lub satysfakcjonujący. Jednocześnie 97% klientów zadeklarowało, że zdecydowałoby się na coaching, gdyby mieliby podjąć tę decyzję ponownie.”
źródło: ICF Global Coaching Client Study

„Główną wartość z coachingu menadżerowie upatrują w zwiększaniu motywacji zespołu i pobudzaniu odpowiedzialności. Aż 85% menadżerów, zapytanych o główną wartość, jaką firma uzyskuje dzięki coachingowi, wskazuje na zwiększenie motywacji zespołu, a 80% na pobudzanie odpowiedzialności po stronie coachowanego. Liczba menadżerów korzystających z coachingu w Wielkiej Brytanii zwiększyła się z 58% w 1996 roku do 77% w 2000 roku.”
źródło: Chartered Management Institute, UK

„ROI(wskaźnik zwrotu z inwestycji) w coaching w przypadku większości firm waha się między 100% a 1000%.
86% firm, które posiadały dane dotyczące ROI z coachingu, zgłosiły co najmniej zwrot kosztów coachingu. 47% tych firm uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji w coaching. Mediana wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji.”
ICF Global Coaching Client Study

Ceny coachingu w naszej firmie są ustalane indywidualnie. Zależą one od rodzaju coachingu oraz miejsca odbywania się sesji. Najtańszy jest life coaching, następnie coaching sportowy i business coaching. Najwięcej kosztuje leadership, executive i team coaching. Ceny coachingu dla biznesmenów i właścicieli firm są podyktowane profesjonalnym podejściem i know-how naszych coachów, co de facto przekłada się na osiąganie wysokich wyników w pracy i wysoki wskaźnik ROI (zwrotu kosztów z inwestycji). Jednakże pragniemy podkreślić, że ewentualne zyski finansowe to tylko dodatek, bowiem najcenniejszym co możecie Państwo zyskać dzięki coachingowi są korzyści niematerialne.