Executive Coaching

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi.

A. Einstein

Executive Coaching powstał z myślą o pomocy osobom zarządzającym organizacjami. Kierowany jest głównie do prezesów, dyrektorów i menedżerów. Często są to osoby świetnie wykształcone, mające na swym koncie mnóstwo szkoleń i warsztatów, a także spore doświadczenie. Jednakże im wyższe stanowisko, tym większa odpowiedzialność i skala problemów, właśnie dlatego nie można pominąć rozwoju zawodowego, by móc skutecznie stawiać czoła wyzwaniom, które czekają dzisiejszych liderów. Świadomość tych osób jest na tyle duża, że większość doskonale zdaje sobie sprawę, iż by nie pozostać w tyle za konkurencją każdego dnia muszą się rozwijać i konsekwentnie kroczyć do przodu. Problem z jakim się często spotykają to brak szkoleń mogących sprostać ich oczekiwaniom i aspiracjom. I tu właśnie pojawia się executive coaching, którego rolą jest przełamywanie stereotypów i barier stojących na drodze do sukcesu i skutecznego prowadzenia firmy.

Od dzisiejszych liderów wymaga się niezwykle wysokich umiejętności w następujących obszarach:

  • Podejmowania decyzji
  • Komunikacji
  • Myślenia strategicznego
  • Radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Wywierania wpływu
  • Perswazji
  • Przywództwa
  • Zarządzania zespołem

Kilka słów o pracy coachingowej:

Coaching powstał po to by każdy zainteresowany osiągał założone przez siebie cele. Sesje przeznaczone są dla Państwa i to Państwo każdorazowo podejmujecie decyzję czym chcecie zająć się podczas danej sesji. Kiedy nie jesteście pewni nad czym chcecie pracować, coach może zasugerować kilka propozycji związanych z Państwa celem, jednak zdecydowanie zachęcamy do podejmowania własnych decyzji i przyglądania się swoim potrzebom. Warto poruszać z coachem ważne dla Państwa tematy, co może w szybszy i skuteczniejszy sposób doprowadzić do realizacji wytyczonego celu. Coach odpowiada za merytoryczną stronę procesu, dba o dobre relacje z klientem, zawsze dochowuje tajemnicy zawodowej (Standardy), Państwo natomiast jako klienci, jesteście odpowiedzialni za pracę w coachingu, za realizację zmiany, za wykonywanie zadań mających na celu Was rozwinąć. Bierzecie w swoje ręce odpowiedzialność za swoje życie, bowiem w każdym z nas kryje się potencjał i wszystkie niezbędne zasoby, by wprowadzać zmiany. Coach jedynie pomaga ten potencjał uwolnić, pozbyć się ograniczeń, wzmacniać motywację i utrzymać właściwy kierunek zmiany. Coaching jest procesem, którego skuteczna i efektywna realizacja wymaga zachowania ciągłości pracy i jej określonej częstotliwości. Żeby zachować jak największą skuteczność procesu sesje nie powinny odbywać się częściej niż raz na 14 dni i nie rzadziej niż raz na 21 dni. Naszym zdaniem 3 tygodniowa przerwa między sesjami jest rozwiązaniem optymalnym, krótsze przerwy stosujemy tylko w bardzo intensywnej pracy, gdzie potrzebne jest szybkie rozwiązanie (Formuła Coachingu). W pracy stosujemy jedynie sprawdzone i skuteczne metody – idea jaka nam przyświeca to jakość i satysfakcja klientów (Idea firmy). W naszej pracy podążamy za klientem i jego potrzebami, wszystkie podejmowane działania odbywają się za Państwa zgodą, dlatego pytamy o zgodę na ćwiczenia, informacje zwrotne, tryb pracy. Niekiedy zaproponujemy by wykonali Państwo jakieś zadanie w domu. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwe zmiany zachodzą w życiu codziennym – między sesjami. Zawsze poproszeni będziecie o akceptację zadania. Jeśli je zaakceptujecie, a z jakiegoś powodu nie będziecie mogli go wykonać, powiedzcie o tym na następnej sesji – to cenna informacja, która może Państwu również przynieść korzyści. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, a chętnie udzielimy szerszej informacji.