Team Coaching

To niesamowite ile można osiągnąć, jeśli nie zależy nam na tym, komu przypadną zasługi.

Harry Truman

Team coaching uwzględnia pracę z całym zespołem delegowanym przez firmę. Team coaching stworzony został z myślą o poprawie procesów zachodzących w grupach, integracji zespołowej, zapobiegania konfliktom i skutecznego rozwiązywania tych już zaistniałych. W ustalaniu celów team coachingu bierze udział zarówno zarząd lub jego przedstawiciel jak i pracownicy znajdujący się w danej grupie. Team coaching cieszy się wysoką skutecznością w budowaniu i scalaniu zespołów pracowniczych, polepszaniu komunikacji wewnętrznej, wzmacnianiu obiegu informacji i współpracy, budowaniu większego poczucia odpowiedzialności i zaufania do siebie nawzajem, dzięki czemu przekłada się na wymierne efekty w pracy.

Przykładowe korzyści z team coachingu:

  • Zwiększenie efektywności i wydajności zespołu w pracy.
  • Przyspieszenie procesów decyzyjnych.
  • Zwiększenie kreatywności i potencjału pracowników.
  • Wzrost zaangażowania zespołu w realizację ustalonych celów.
  • Większe porozumienie pomiędzy organizacją, zarządem, zespołem i liderem.
  • Integracja poszczególnych członków zespołu i budowa poczucia wzajemnej odpowiedzialności za wspólne działania.
  • Zwiększenie świadomości misji firmy i zaszczepienie motywacji do jej codziennego przestrzegania.
  • Budowa systemu komplementarnych rozwiązań dla zaistniałych problemów.

Kilka słów o pracy coachingowej:

Coaching powstał po to by każdy zainteresowany osiągał założone przez siebie cele. Sesje przeznaczone są dla Państwa i to Państwo każdorazowo podejmujecie decyzję czym chcecie zająć się podczas danej sesji. Kiedy nie jesteście pewni nad czym chcecie pracować, coach może zasugerować kilka propozycji związanych z Państwa celem, jednak zdecydowanie zachęcamy do podejmowania własnych decyzji i przyglądania się swoim potrzebom. Warto poruszać z coachem ważne dla Państwa tematy, co może w szybszy i skuteczniejszy sposób doprowadzić do realizacji wytyczonego celu. Coach odpowiada za merytoryczną stronę procesu, dba o dobre relacje z klientem, zawsze dochowuje tajemnicy zawodowej (Standardy), Państwo natomiast jako klienci, jesteście odpowiedzialni za pracę w coachingu, za realizację zmiany, za wykonywanie zadań mających na celu Was rozwinąć. Bierzecie w swoje ręce odpowiedzialność za swoje życie, bowiem w każdym z nas kryje się potencjał i wszystkie niezbędne zasoby, by wprowadzać zmiany. Coach jedynie pomaga ten potencjał uwolnić, pozbyć się ograniczeń, wzmacniać motywację i utrzymać właściwy kierunek zmiany. Coaching jest procesem, którego skuteczna i efektywna realizacja wymaga zachowania ciągłości pracy i jej określonej częstotliwości. Żeby zachować jak największą skuteczność procesu sesje nie powinny odbywać się częściej niż raz na 14 dni i nie rzadziej niż raz na 21 dni. Naszym zdaniem 3 tygodniowa przerwa między sesjami jest rozwiązaniem optymalnym, krótsze przerwy stosujemy tylko w bardzo intensywnej pracy, gdzie potrzebne jest szybkie rozwiązanie (Formuła Coachingu). W pracy stosujemy jedynie sprawdzone i skuteczne metody – idea jaka nam przyświeca to jakość i satysfakcja klientów (Idea firmy). W naszej pracy podążamy za klientem i jego potrzebami, wszystkie podejmowane działania odbywają się za Państwa zgodą, dlatego pytamy o zgodę na ćwiczenia, informacje zwrotne, tryb pracy. Niekiedy zaproponujemy by wykonali Państwo jakieś zadanie w domu. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwe zmiany zachodzą w życiu codziennym – między sesjami. Zawsze poproszeni będziecie o akceptację zadania. Jeśli je zaakceptujecie, a z jakiegoś powodu nie będziecie mogli go wykonać, powiedzcie o tym na następnej sesji – to cenna informacja, która może Państwu również przynieść korzyści. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, a chętnie udzielimy szerszej informacji.