Leadership Coaching

Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza.

Anonim

Leadership coaching przeznaczony jest dla różnego rodzaju liderów – przede wszystkim dla liderów zespołów, członków zarządu, dyrektorów, menedżerów wyższego szczebla. W procesie leadership coachingu skupiamy się na indywidualnych obszarach, które chce rozwinąć nasz klient. Najczęściej dotyczą one doskonalenia kompetencji menedżerskich i przywódczych, efektywnego osiągania zamierzonych rezultatów, oraz radzenia sobie z zespołem w sytuacjach kryzysowych. Część współczesnych liderów opiera się w swojej pracy o nawyki skutecznego działania, mają też na koncie różne seminaria i szkolenia, ale tempo życia i ilość obowiązków w pewnym momencie powoduje impas, z którego ciężko się wydostać nie mówiąc już o przyswojeniu najnowszej wiedzy i płynnym, regularnym rozwoju zawodowym. Rolą coacha jest wydobycie potencjału danej osoby i poprzez świeże spojrzenie z neutralnej pozycji rzucenie światła na najistotniejsze obszary do pracy, których zmiana spowoduje dużą poprawę w pracy klienta przy stosunkowo niskim nakładzie pracy i wysiłku. Nowocześni liderzy chętnie korzystają z indywidualnego wsparcia w kluczowych obszarach ich rozwoju zawodowego bowiem mają świadomość wydajności podejścia coachingowego. W procesie coachingu wypracowują sobie narzędzia i sposoby dzięki którym łatwiej jest radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Przykładowe korzyści z leadership coachingu:

  • wzrost satysfakcji zawodowej
  • poprawa relacji z zespołem
  • rozwój stylu coachingowego zarządzania swoim zespołem
  • zwiększenie kreatywności oraz zyskanie większej elastyczności w działaniu
  • zwiększenie efektywności działań i kompetencji przywódczych
  • zwiększona umiejętność w zarządzaniu trudnymi sytuacjami
  • zwiększona umiejętność wyznaczania i osiągania celów
  • rozwój umiejętności oceny danej sytuacji z różnych perspektyw
  • rozwój umiejętności znajdowania optymalnych rozwiązań i podejmowania trafnych decyzji
  • zyskanie większej motywacji do działania i wprowadzania zmian w pracy

Kilka słów o pracy coachingowej:

Coaching powstał po to by każdy zainteresowany osiągał założone przez siebie cele. Sesje przeznaczone są dla Państwa i to Państwo każdorazowo podejmujecie decyzję czym chcecie zająć się podczas danej sesji. Kiedy nie jesteście pewni nad czym chcecie pracować, coach może zasugerować kilka propozycji związanych z Państwa celem, jednak zdecydowanie zachęcamy do podejmowania własnych decyzji i przyglądania się swoim potrzebom. Warto poruszać z coachem ważne dla Państwa tematy, co może w szybszy i skuteczniejszy sposób doprowadzić do realizacji wytyczonego celu. Coach odpowiada za merytoryczną stronę procesu, dba o dobre relacje z klientem, zawsze dochowuje tajemnicy zawodowej (Standardy), Państwo natomiast jako klienci, jesteście odpowiedzialni za pracę w coachingu, za realizację zmiany, za wykonywanie zadań mających na celu Was rozwinąć. Bierzecie w swoje ręce odpowiedzialność za swoje życie, bowiem w każdym z nas kryje się potencjał i wszystkie niezbędne zasoby, by wprowadzać zmiany. Coach jedynie pomaga ten potencjał uwolnić, pozbyć się ograniczeń, wzmacniać motywację i utrzymać właściwy kierunek zmiany. Coaching jest procesem, którego skuteczna i efektywna realizacja wymaga zachowania ciągłości pracy i jej określonej częstotliwości. Żeby zachować jak największą skuteczność procesu sesje nie powinny odbywać się częściej niż raz na 14 dni i nie rzadziej niż raz na 21 dni. Naszym zdaniem 3 tygodniowa przerwa między sesjami jest rozwiązaniem optymalnym, krótsze przerwy stosujemy tylko w bardzo intensywnej pracy, gdzie potrzebne jest szybkie rozwiązanie (Formuła Coachingu). W pracy stosujemy jedynie sprawdzone i skuteczne metody – idea jaka nam przyświeca to jakość i satysfakcja klientów (Idea firmy). W naszej pracy podążamy za klientem i jego potrzebami, wszystkie podejmowane działania odbywają się za Państwa zgodą, dlatego pytamy o zgodę na ćwiczenia, informacje zwrotne, tryb pracy. Niekiedy zaproponujemy by wykonali Państwo jakieś zadanie w domu. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwe zmiany zachodzą w życiu codziennym – między sesjami. Zawsze poproszeni będziecie o akceptację zadania. Jeśli je zaakceptujecie, a z jakiegoś powodu nie będziecie mogli go wykonać, powiedzcie o tym na następnej sesji – to cenna informacja, która może Państwu również przynieść korzyści. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, a chętnie udzielimy szerszej informacji.