Kodeks Etyczny ICC

Zaufanie

Zaufanie leży u podstaw każdej relacji wynikającej z coachingu. Klient musi zaufać coachowi, że ten wykonuje swoją pracę najlepiej jak może. Zaufanie budowane jest w czasie. Coach musi pokazać, że warto mu zaufać.
Aby coach zdobył zaufanie, musi wykazać się kwalifikacjami i uczciwością.

Kwalifikacje

Coach pracuje najlepiej jak potrafi z każdym klientem.
Coach wykazuje się podstawowymi kwalifikacjami.
Coach podejmuje wysiłek, aby orientować się w innowacjach w metodologii coachingu.
Coach ma świadomość poziomu swoich umiejętności i zawsze stara się pracować nad ich udoskonalaniem.
Coach ma świadomość swoich problemów osobistych i dba o to, aby nie wpływały negatywnie na stosunki z klientami w trakcie coachingu. Jeśli zajdzie taka konieczność, coach otrzyma profesjonalną pomoc na początkowym etapie, albo ze strony innego coacha lub właściwego eksperta. Jeśli wspomniane problemy zakłócają pracę z klientem, może zostać podjęta decyzja o ograniczeniu lub zakończeniu działań coachingowych.

Prawość

Coach jest konsekwentny, respektuje umowy i dotrzymuje obietnic.
Coach dba o zachowanie tajności materiałów uzyskanych od klienta, chyba, że ma upoważnienie klienta bądź jest zobowiązany prawnie do ich ujawnienia.

Szacunek dla Klienta

Coach traktuje klientów z szacunkiem i godnością.
Coach nigdy nie wykorzystuje klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej.
Coach jest zobowiązany uzyskać zezwolenie klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje jako referencje.
Coach nie próbuje narzucić klientowi swoich przekonań, wartości bądź poglądów.

Uczciwość

Coach ma świadomość swojego poziomu umiejętności oraz kwalifikacji i jest zobowiązany reklamować i prezentować swoje możliwości w sposób uczciwy i rzetelny.
Coach pracuje z klientami tylko wtedy, gdy ich potrzeby korespondują z jego umiejętnościami.

Szacunek dla zawodu

Coach nie podejmuje działań, które godzą w ogólne rozumienie i akceptację dla coachingu jako profesji.
Coach nie przypisuje sobie praw do wyników coachingu, których nie może jednoznacznie potwierdzić.

źródło – http://www.iccpoland.pl/Dokumenty/0,3,Zasady_Etyczne.html