Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Niniejsza klauzula informacyjna związana jest z nowymi regulacjami prawnymi, których stosowanie rozpocznie się z dniem 25 maja 2018 r. tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO.

Administrator pozyskanych danych

Jakub Kusiorski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A-Thymos Jakub Kusiorski, REGON 280284285, NIP 7393076681, dalej jako Administrator,

Dane kontaktowe

Adres do doręczeń: ul. Dąbrowszczaków 28 lok. 308, 10-541 Olsztyn, (z dopiskiem: ochrona danych osobowych), numer telefonu: 790 474 185, adres e-mail: biuro@quality-coaching.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez na podstawie udzielonej zgody (w przypadku jej udzielenia), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie w celu umożliwienia Administratorowi skontaktowanie się z Państwem w związku z zadanym zapytaniem.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody.

Jakie dane będą zbierane i wykorzystywane

W ramach udzielonej przez Państwo zgody będą wykorzystywane dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

Prawo do cofnięcia zgody

Udzieloną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie w najwygodniejszy dla Państwa sposób telefonicznie (w godzinach od 10:00 do 18:00), drogą elektroniczną lub pisemnie.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na zapytanie zadane w formularzu kontaktowym.