Europejska Nagroda Jakości dla ICC

Europejska Nagroda Jakości dla ICC

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, iż EMCC (Europejska Rada ds. Coachingu i Mentoringu) przyznała Europejską Nagrodę Jakości kursowi coachingu ICC pierwszego stopnia.

Kurs ten odbywa się w ponad 20 krajach, a uczestniczy w nim ponad 1000 osób rocznie.
ICC jest jedną z siedmiu organizacji na świecie, które oferują szkolenia podstawowe zgodne ze standardem EQA. International Coaching Certification Training to jedyne takie szkolenie w Polsce, które otrzymało to wyróżnienie! EQA jest niezależną nagrodą jakości przyznawaną dostawcom coachingu i mentoringu; jej uzyskanie świadczy o tym, że oferta lub kwalifikacje danego podmiotu spełniają surowe standardy europejskie w danym obszarze działalności zawodowej. Nagroda ta cieszy się uznaniem na całym świecie. Stanowi ona integralny i zasadniczy krok na drodze do budowania wiarygodności i utrwalania statusu coachingu i mentoringu na świecie.
EMCC ustanowiła nagrodę EQA dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe w zakresie coachingu/ mentoringu, aby poświadczyć o ich kwalifikacjach zawodowych w ściśle określonych ramach odniesienia, opartych na formalnym uznaniu różnych poziomów szkolenia i doświadczenia.

Nagroda jakości została przyznana na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia 2011 roku. Nagroda jest wyrazem uznania dla doskonałego przygotowania oferty szkoleniowej spełniającej rygorystyczne normy jakości w zakresie:

 • Zawartości i struktury szkolenia
 • Koncepcji szkolenia
 • Procesu i przebiegu szkolenia
 • Doskonałego przygotowania trenerów
 • Oparcia na dobrych praktykach
 • Optymalnej równowagi między ćwiczeniem umiejętności, refleksją, modelami coachingowymi i planowaniem
 • Przejrzystymi procedurami oceny
 • Procedurami zapewnienia jakości

Europejska Nagroda Jakości:
Wolna od wpływów dostawców coachingu i organizacji coachingowych
Przyznawana za wysoką jakość
Oparta na europejskich standardach jakości
Uznawana na całym świecie


Co daje nagroda nam EQA?

 • Uczestnikom szkoleń – pewność, że zawartość kursu stoi na wysokim poziomie jakościowym, jest użyteczna i cieszy się uznaniem rynku, na którym będą pracować.
 • Kupującym coaching – pewność, że program szkolenia coacha spełnia wymogi jakościowe.
 • Specjalistom HR i odpowiedzialnym za rozwój kadry – możliwość wyboru najlepszego programu rozwoju własnych menedżerów i liderów pod kątem umiejętności coachingowych.

ICC była reprezentowana przez Lambent UK firmę założycieli ICC i twórców programów szkolenia Intrenational Coaching Certification I stopnia Josepha O’Connora i Andrei Lages.

Nagroda jest przyznawana także na rok wstecz. Każdy, kto przeszedł przez kurs w dowolnym miejscu na świecie w ciągu ostatniego roku ma prawo uzyskać certyfikat zawierający logo EQA.

Indywidualni coachowie, którzy zechcą ubiegać się o akredytację indywidualną (EIA) są zwolnieni z obowiązku wykazania swoich kompetencji na poziomie podstawowym; szczegóły na stronie EMCC.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronach WWW:
http://emccaccreditation.org/eqa-home/
http://emccaccreditation.org/foundation-courses/
O akredytacji indywidualnej EIA poczytacie na stronie:
http://www.emccouncil.org/eu/public/
european_quality_award_individual_accreditation/index.html

Informacja prasowa

źródło: ICC Polska