Wyniki badań dotyczących coachingu

Wyniki badań dotyczących coachingu

Poniżej przytaczamy wyniki badań uznanych na świecie instytucji, które najlepiej obrazują niniejsze zagadnienie:

92% respondentów intensywnych badań przeprowadzonych w 2005 roku uznało coaching prowadzony przez zewnętrznych coachów za efektywny lub bardzo efektywny.”
źródło: Chartered Institute of Personnel and Deelopment

„Badania odkryły prawie 600% zwrot z inwestycji wydanych na coaching menedżerski. „
źródło: Right Management Consultants

„Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.”
źródło: Executie coaching as a transfer of training tool (…)

„Firmy z listy Fortune 500 deklarują 5-krotny zwrot z inwestycji w coaching. Badania przeprowadzone na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji w coaching plus wiele niematerialnych korzyści.
źródło: Metrix Global 2004

„Klienci są zadowoleni z coachingu i ze swojej decyzji w zaangażowanie się w proces coachingowy. Badanie uwzględniające zarówno coaching grupowy jak i indywidualny, wykazało, że 99% klientów z regionu EMEA ocenia proces coachingowy jako bardzo satysfakcjonujący lub satysfakcjonujący. Jednocześnie 97% klientów zadeklarowało, że zdecydowałoby się na coaching, gdyby mieliby podjąć tę decyzję ponownie.”
źródło: ICF Global Coaching Client Study

„Główną wartość z coachingu menadżerowie upatrują w zwiększaniu motywacji zespołu i pobudzaniu odpowiedzialności. Aż 85% menadżerów, zapytanych o główną wartość, jaką firma uzyskuje dzięki coachingowi, wskazuje na zwiększenie motywacji zespołu, a 80% na pobudzanie odpowiedzialności po stronie coachowanego. Liczba menadżerów korzystających z coachingu w Wielkiej Brytanii zwiększyła się z 58% w 1996 roku do 77% w 2000 roku.”
źródło: Chartered Management Institute, UK

„ROI(wskaźnik zwrotu z inwestycji) w coaching w przypadku większości firm waha się między 100% a 1000%. Aż 86% firm, które posiadały dane dotyczące ROI z coachingu, zgłosiły co najmniej zwrot kosztów coachingu. 47% tych firm uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji w coaching. Mediana wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji.”
ICF Global Coaching Client Study